• взаимодействует с тестомесильной машиной BIZON R и BIZON H
    • высота подъема: 170, 220 и 300 см
    • опрокидывание влево или вправо

    • взаимодействует с планетарным миксером MIXA HD
    • высота подъема: 170 и 220 см
    • опрокидывание влево или вправо

Aby usprawnić proces produkcji ciasta do naszych miesiarek z rozłączną dzieżą oraz wybranych ubijarek proponujemy wywrotnice dzieży, pozwalają one na wygodne przekazanie ciasta do kolejnych etapów jego obróbki. Proponowane przez nas wywrotnice dzieży to wytrzymałe urządzenia oparte o konstrukcję śrubową stworzone do długotrwałej bezawaryjnej pracy. Przy wyborze wywrotnicy należy wziąć pod uwagę stronę oraz wysokość na której należy wywrócić dzieżę.