• производительность до 1600 штук /час
  • 150-800г или 400-1600г
  • поршневая система деления (нож и 2 поршня)
  • нержавеющий тефлоновый лоток для теста
  • адаптирован к работе в линии

  • производительность до 3200 штук/час
  • 60-650 г (200-1400г) или 150-800г (500-2100г)
  • поршневая система деления (нож и 3 поршня)
  • нержавеющий тефлоновый лоток для теста
  • адаптирован к работе в линии

Wagodzielarka ciasta jest przeznaczona do dzielenia ciast żytnio-pszennych i pszennych. Dzielarka do ciasta dzieli ciasto za pomocą tłoków, według jego objętości. Dzielarka ciasta znajduje zastosowanie głównie jako dzielarka do chleba. Natomiast może również być wykorzystywana jako dzielarka do ciasta na wiele innych wyrobów np. na pizzę. Produkowane przez JEREMY tłokowe dzielarki do ciasta to potężne urządzenia powalające na uzyskanie powtarzalnych kęsów ciasta i wysokiej wydajności. Unikalna bezłańcuchowa konstrukcja znacznie zwiększa kulturę pracy dzielarki, zwiększa jej trwałość a także ogranicza zakres jej konserwacji. Przy wyborze dzielarki należy uwzględnić przede wszystkim gramaturę porcji ciasta oraz pożądaną wydajność. Wagodzielarka do chleba JEREMY może pracować jako element linii do chleba.