Контакт

Отдел экспорта

телефон: 22 614 03 93
факс: 22 811 06 03
e-mail: lp.ymerej@selas
рабочее время: 8:00-16:00

Секретариат

телефон: 22 614 03 93
факс: 22 811 06 03
e-mail: lp.ymerej@ymerej
рабочее время: 8:00-16:00

Местонахождение фирмы

адресс:
ul. Odlewnicza 5,
03-231 Варшава,
Польшa

Вам нужно больше информации?

Свяжитесь с нами!

 

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień